Ел инсталации

В зависимост от характера на ремонта се налага и ремонт на ел инсталацията.

Той се изразява най-често в подмяна,удължаване,допълване на :

 • кабели
 • ел .табла
 • контакти и ключове
 • осветителни тела
 • бойлери и т.н.

На ремонт подлежат различни инсталации:

 • осветителни и силови
 • звънчеви(сигнални )
 • радио-телевизионни
 • гръмоотводни

Основните видове СМР са свързани с много  спесифични допълнителни операции според характера на ремонта като:

 • улеи
 • кабелни канали
 • кабелни скари
 • разклонителни кутии и т.н