Зидария и зидане

Зидария и зиданеЗида се с камъни,тухли и газобетонни блокове.Основно правило е спазването на „тухлената превръзка”

КАМЕННА ЗИДАРИЯ

 • обикновена-от ломен камък,без специална обработка на камъка.През три реда се подравнява реда с тухлени редове или каменни плочи.Най малка дебелина 50 см
 • циклопна/мрежовидна/–от ломени камъни с неправилна форма.За всеки камък се създава легло,задължително се фугира,дебелина около 50 см
 • редова-от ломени и цепени камъни които имат поне две успоредни равнини.Изпълнява се след очукване на камъните,които се полагат на една от естествените равнини/легла/.Редовете се оформят като до висок камък се полага два камъка,които изравняват височината му,има ммного добро естетическо въздействие
 • квадрова-изпълнява се от камъни обработени  поне пет лица.Подреждат се подобно на тухли или неправилно при която някъде в реда два камъка заемат пространството на един камък.
 • Ренесансова-отделните редове имат различна височина и отделните камъни в един ред имат различна дължина
 • Неопределена/арменска/-употребяват се обработени правоъгълни камъни,но с различни лица,които се пресичат и във височина и в широчина,при което се получава много добро естетическо въздействие
 • Зидария в колони-изпълнява се от добре обработени камъни с осигурена правилна превръзка във височина и минимални разрери 50/50 см.

ОБЛИЦОВЪЧНИ КАМЕННИ ЗИДАРИИ-обикновено стените се изпълняват от бетон или тухла и се облицоват с обработен камък.

ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ

 • Тухли глинени обикновени-плътни и с кухинност до 20%-за външни и вътрешни стени с деб 38,25,12 см
 • Тухли глинени кухи с напречни кухини—всички видове зидарии
 • Тухли глинени лицеви-плътни,решетъчни,козлодуйски-за външни и вътрешни стени без мазилка
 • Тухли за подове в стопански сгради-с надлъжни кухини,водоотточни каналчета,киселиноустойчиви.Зтоплоизолация в обори,обработка на хранителна продукция и др.

ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОН ИТОНГЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОН ИТОНГ

Лесно ,бързо изпълнение с отлична обработваемост и геометрични размери.Осигурява по добра топло и шумо изолация от обикновената тухла.,произведени от екологично чисти суровини.