Облицовки

По място на полагане:вътрешни и външни,по стени и тавани

По вид-от естествени или изкуствени материали

По начин на изпълнение-залепени,окачени,взидани

Изпълняват се по правило и предимно от долу нагоре.

Преди  започване се проверява основата,наличие на соли,пукнатини,гладки и непригодни плоскости,влажни или мокри петна,омаслени площи,замръзнали участъци,гипсови части.

Естествени материали- камък и дърво.

  • Каменни-плочи:гранит,сиенит,варовик,мрамор,травертин,пясъчници,брекчи и др., бичени и полирани
  • Дървени:различни видове дърво,обработени по различни начини,предимно за вътрешни облицовки
  • Изкуствени:неорганични-керамичини,стъклени,метални и подобни листове и плочи

Органични:дървесни и пластмасови плочи

ВЪТРЕШНИ ОБЛИЦОВКИ ОТ КЕРАМИЧНИ ПЛОЧИ

          Лепят се с подходящо лепило на фуга мин 2 мм отдолу на горе.Недопустимо е да се лепят без фуга.За спазване на избраната фуга се използват пластмасови фиксатори или шаблони.Предварително се фиксира височината на облицовката,широчината на фугата,вида и цвета на фугопълнителя.Ъглите и горните гранични ръбове се оформят по желание на възложителя с фризове,,с едностранно заоблени плочи,с алуминиеви или пластмасови профили.

ВЪТРЕШНИ ОБЛИЦОВКИ ОТ КАМЕННИ ПЛОЧИ

         Взависимост от дебелината им се залепват или закрепват към основата,като пространството между плочата и основата се запълва/залива/ или се оставя вентилируемо.Редят се на суха фуга,т.е не се фугират.Препоръчително е кухината зад плочата до 1.80-2 м височина да е запълнена по практически съображения.

ОБЛИЦОВКА ОТ ЕСТЕСТВЕН КАМЪК

Изпълнявата се по различен начин.,в повечето случаи по проект.

При ремонт се подменят  паднали,пукнати или с променен цвят плочи и се освежава цялата фасада.Освежаването се състои:

почистване –с препарати

лакиране-препарати

пясъкоструене-неполирани облицовки от твърд камък

стъргане и грундиране-мековаровикови плочи

ФАСАДНА ОБЛИЦОВКА ОТ ИЗКУСТВЕНИ ПЛОЧИ

      Преди започване се почиства до здраво старата облицовка и мазилка.,основата се подравнява,грундира или шприцова.Задължително се оставят разширителни хоризонтални и вертикални фуги.За предпочитане е еластичен фугопълнител.

Освежаване-миене с вода и препарати,подмяна на паднали или напукани плочи и запълване на фугите,след като се изстържат и почистят.