Строителен ремонт

Половината от изпълняваните в България през последните години  строителни и монтажни работи ( СМР) са ремонтни работи.

Ремонтът е скъпо струващо начинание и не трябва да се прави как да е.Стремежът да е по евтин,често води до големи разходи.

Ремонтът касае изпълнение на строителни и частично монтажни работи,извършвани при :

  • Обновяване
  • възстановяване
  • преустройства
  • реконструкции на сгради и съоръжения.

При ремонтни работи се изпълняват СМР за:

  • обновяване
  • смяна на предназначение
  • за премахване на части от сградата и т.н.

Санирането е  обновяване с цел запазване на експлоатационната годност  по предназначение и  е част от общото понятие ремонти.

Ремонтните  СМР се изпълняват при специфични условия и най- често в съприкосновение с експлоатацията на различни части от сградата или съоръжението и затова разходът и организацията са по-различни.