Сухо строителство

Строителни операции които не бива да се изпълняват при допир с вода.

Това са облицовки по тавани ,стени и подове с гипсофазерни или гипсокартонени плочи.С тези плоскости се изграждат леснооблицовки на стари и нови стени,преградни стени,окачени тавани,подови поднастилки – сухо строителство.

Сухо строителство гипсокартон

Изпълняват се топло и шумо изолации,прикриват се инсталации,осигурява се интериорен комфорт,пригаждат се  необитаеми помещения без да се прилагат мокри процеси.

Сухо строителство е бърз и лесен способ за преустройство на офиси,медицински заведения и всякакви помещения в които няма постоянна влага.

С гипсофазерни и  гипсокартонени плочи се облицоват ,преграждат бани,кухни и други помещения,в които има пара и влага,като се вземат специални мерки против навлажняване на гипса.

При ремонт на стари сгради с по голяма височина освен облицовка и преградни стени могат да се направят таваните и подовете:

 • Таванът може да се изпълни като окачен или облицовка/предтаван/
 • Подът може да се изпълни като двоен под или като поднастилка.

Материали за сухо строителство

 • гипсофазер и гипскартон-на платна с дебелини -10,12,5,15,18 мм

Ако облицовката се залепва,лепилото следва да бъде от производителя на плоскостта.

Ако се монтира на скелет той може да бъде дървен или метален.

Винтове –самонарезни

Фугопълнители-за предпочитане еластични

Самозалепващи ленти-задължително се поставят след монтаж на профилите

Сухи подове-Редят се винаги два реда плочи-вторият ред напречно на първия.,като първият ред не се лепи.

Качествено сухо строителство с гаранция !

Изпълняват се предстенни обшивки,шахтови стени,преградни стени,окачени тавани, подове.

І.Предстенни обшивки

А.Стенни облицовки—закрепват се върху стоманобетон,зидария,лек бетон еднослойно и двуслойно

 • С федершина върху стенна конструкция с дървени щендери/вертикално облицоване-изпълнява се при допустима височина на стената  до 4,10м,
 • Върху метална конструкция-директно закрепена/вертикално облицоване-допустима височина на стената максимум 10 м.

Б.Шахтови стени-с гипсови плоскости 12,5мм деб,без огнезащита/с масивни плоскости 25 мм деб

 •     С метални щендери/вертикално облицоване-височина до 4,25 в зависимост от вида на профила
 • С метални щендери/вертикално облицоване-височина до 5 м в зависимост от вида на профила
 • С конструкция от двойни метални щендери/двуслойно облицоване,граница на огнеустоичивост  30,60,90 мин.

ІІ.Преградни стени  с и без огнезащита

 • Единична конструкция от метални профили,еднослойна облицовка
 • Единична конструкция от метални профили,двуслойна облицовка

ІІІ.Инсталационни стени

 • Двойна конструкция от метални профили с двуслойна облицовка

ІV.Звукоизолационна стена

 • Двойна конструкция от метални профили с трислойна облицовка

V.Тавани

 • Монтаж върху дървена конструкция
 • Монтаж директно или върху окачена метална конструкция

VІ.Подове

 • Под настилка
 • Двоен под с различна височина-в занисимост от предназначението
 • Сухи подове-задължително два реда плочи с разминати посоки на подреждане