Топлоизолация

топлоизолация пловдивРолята на топлинната изолация се систематизира основно в четири пункта:

 • Икономисва гориво и осигурява необходимия минимален комфорт
 • Запазва ниските,съответно високите температури в помещения,съоръжения и тръбопроводи
 • Повишана производствената мощност на технологичните съоръжения
 • Подобрява условията на труда

Задължително се проследява дали се спазват изискванията за топлоефективност.

Най топлоефективни и най технологични с оглед полагане са:

 • Ватите-стъклена и мергелна/каменна/
 • Пенополистироли- експандиран  EPS ,екструдиран XPS
 • Пенополиуретани
 • Пенополиетилени
 • Корк
 • Дърво
 • Газобетон

Всяка разновидност се препъръчва за някаква спесифика.

Топлоизолацията е много често и шумоизолация и пожарозащита.

Общото при полагане е:

 • Съвместимост  на използваните материали
 • Добре подготвена основа
 • Прецизна технологична карта  и спазваето и
 • Мерки за защита на топлоизолацията
 • Предимства на системите-подбор на всички материали по технологична последователност.

Топлоизолация на външна стена:

 • Грунд
 • Лепило
 • Дюбели
 • Топлоизолация
 • Укрепваща мрежа и лепилен защитен състав
 • Различни пластмасови и метални профили за оформяне на ъгли,фуги,холкери,дъждобрани,влагобрани,дренажи и т.н.

Топлоизолация на вътрешна стена:

 • Лепилен слой
 • Топлоизолация от стиропор или минераловатни плочи
 • Гипсокартон

Топлоизолация на таванска плоча –по проект в зависимост от това дали е обитаема или не.