Хидроизолация

ХидроизолацияХидроизолациите са вече основен,изключително важен елемент на строителното производство и особено на ремонтната дейност. След устойчивостта на сградата веднага следва значението на хидроизолацията. За издръжливостта и и хигиеничността на всяка сграда е особено важно основите и всички помещения да са запазени от вредна влага,иначе е невъзможна нормална експлоатация.

Чрез хидроизолация се изолират:

 • Плоски и скатни покриви
 • Обитаеми тераси
 • Покривни градини
 • Основи на сгради и съоръжения
 • Тунели и канали
 • Мостове и пътища басейни

По предназначение хидроизолациите биват за:

 • Предпазване от пряко проникване на вода
 • Предпазване на конструкцията от вредното действие на влагата.

Хидроизолация по местополагане:

 • Покривни
 • Подземни срещу напорна вода
 • Подземни срещу капилярна вода
 • Подземни срещу почвена влага
 • Вътрешни-в мокри помещения
 • Вътрешни за съхранение на течности

Хидроизолация според използваните материали:

 • Битумни
 • Полимерни
 • Минерални
 • Смесени

Хидроизолация на стенаВсяка от тях с посипка или без посипка,с различни дебелини и различни начини на полагане.

Хидроизолация според състоянието,в което се нанасят:

 • Рулонни
 • Мазани
 • Твърди облицовки

Подходящият материал за хидроизолация се избира преди всичко съобразно предназначението.

Битумите са сложни смеси .Биват течни,полутвърди, и твърди. Битумът е термопластичен  и кстарее с течение на времемто.Най голямо влияние имат слънчевите лъчи и затова се препоръчва винаги материалите,съдържащи битум да се предпазват от пряко слънце.Поради това се произвеждат модифицирани битуми.

Мушамите са битумизиран рулонен хидроизолационен материал

Фолио са пластмасовите меки покрития,служат като филтриращ слой,пародренаж

Мембрана са рулонни  полутвърди защитни листове

Самозалепващи ленти –мушами на различна основа,които служат за по лесно оформяне и запечатване на хидроизолацията.

Винаги е за предпочитане системата от различни продукти с които се изпълняват всички операции  да е от един производител.

Подготовката на основата е решаваща-да е гладка,суха,почистена,,пукнатините запълнени и загладени,грундирана с подходящ грунд.

Холкерите да са добре оформени с допълнителни добре залепени парчета.

Ние предлагаме качествена хидроизолация с гаранция на материалите и труда.